Obowiązki administratora wspólnoty mieszkaniowej

Obowiązki administratora wspólnoty mieszkaniowej

11 marca 2015 Wyłączono przez Jakub

Zgodnie z przepisami prawnymi regulującymi funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, a więc ustawy o własności lokali z 1994 roku, zarząd nad nieruchomością będącą własnością wspólnoty może pełnić również zarząd wybrany spośród członków wspólnoty mieszkaniowej. Jednak praktycznie każda wspólnota decyduje się na powierzenie zadań związanych z bieżącym zarządzaniem nieruchomością doświadczonemu zarządcy lub firmie wykonujących administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi na zlecenie. Wiedza i umiejętności takich firm są bardzo istotne w codziennym dokumentowaniu chociażby przeglądów technicznych, usterek czy rozliczaniu finansów na eksploatację nieruchomości. Dodatkowo, każda firma działająca na rynku i świadcząca takie usługi posiada odpowiednią polisę ubezpieczeniową, która ochrania zarówno pracowników tejże firmy jak i mieszkańców samej wspólnoty mieszkaniowej przed ewentualnymi konsekwencjami niedopełnienia obowiązków, a jest ich całe multum.

 

Główne obowiązki stawiane przed zarządcą nieruchomości

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stoją przed administratorem wspólnoty mieszkaniowej, jest odpowiednie zabezpieczenie finansowe nieruchomości, a więc zadbanie o to, aby z czynszów zbieranych od właścicieli mieszkań starczyło środków na utrzymanie – czasami bardzo kosztownych – budynków. Ich sprzątanie czy dostarczenie energii elektrycznej do części wspólnych jest teoretycznie łatwe do wyliczenia, ale już zmienne koszty robót budowlanych czy przeglądów budowlanych oraz konieczność nabycia polisy ubezpieczeniowej dla nieruchomości sprawiają, że administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi wymaga bardzo precyzyjnego planowania finansowego i bilansowania rozmaitych pozycji w budżecie swojej nieruchomości.

 

Rozliczanie mieszkańców i utrzymanie stanu technicznego

Warto zlecić administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi firmie zewnętrznej, która posiada spore doświadczenie na tym polu, ponieważ każdy budynek musi być odpowiednio utrzymany od strony technicznej. Niekiedy w ciągu roku zlecić trzeba dziesięć różnych przeglądów lub inspekcji na poszczególnych częściach i instalacjach budynku, a do tego codziennie realizować trzeba bieżące rozliczenia mieszkańców i odpowiadać na ich rozliczne pytania.