Jakie metody motywowania pracowników warto wybierać?

Jakie metody motywowania pracowników warto wybierać?

31 sierpnia 2021 Wyłączono przez Jakub

W badaniach nad organizacjami już dawno odkryto, że wyłącznie płacowe metody motywowania pracowników nie są wystarczające. Najlepszym rozwiązaniem jest realizowanie takich działań, które pozwalają odpowiadać na indywidualne potrzeby wykonujących pracujących. Wdrożenie właściwych, dopasowanych do możliwości i potrzeb firm mechanizmów, jest w stanie zapewnić uzyskanie oczekiwanych efektów. Do najważniejszych można zaliczyć zwiększenie zadowolenia z praczy i wydajności. W ramach funkcjonowania organizacji jest to w stanie przekładać się na wyższą jakość realizowania.

Jakie sposoby motywowania warto brać pod uwagę?

Indywidualne podejście do motywowania pracowników opiera się na stworzeniu odpowiednich rozwiązań systemowych, jak też zapewnieniu niezbędnych narzędzi dla menedżerów, kierowników. Pozwala to właściwie reagować na potrzeby konkretnych osób. Poszczególne metody mogą być dopasowane do sposobu funkcjonowania firmy. Oceniając co motywuje pracowników, warto brać pod uwagę to, jak realizowana jest praca w branży. Wynika to z tego, że pracujący w różnych branżach najczęściej cechują się nieco innymi charakterami. Pozwala to uwzględnić takie różnice w ramach tworzonych systemów do wykorzystania przy motywowaniu pracowników.

Jak ocenić co motywuje pracowników?

Wszelkie działania motywujące powinny być regularnie kontrolowane. Pozwala to lepiej sprawdzić, co motywuje pracowników. Gdy zastosowane działania nie przynoszą efektów, można dokonywać modyfikacji w systemach motywacyjnych. Zamiast stałego systemu premii, lepiej działać mogą nagrody finansowe. Przy pozapłacowych działaniach okazać się może, że sfinansowanie szkoleń rozwijających zawodowo jest lepsze, niż wyjazdy integracyjne czy pakiety ubezpieczeniowe. Zawsze warto mieć możliwość zastosowania różnych narzędzi. Inne mogą działać na pracowników w różnym wieku czy o odmiennym statusie rodzinnym. Decyzje zawsze powinni podejmować menedżerowie, kierownicy, którzy mają największą wiedzę o pracownikach w konkretnym zespole.

Autor tekstu: wellbeingpolska.pl