W londyńskim University of Westminster pod okiem doktora psychologii, Virena Swami, przeprowadzono badania na grupie 219 kobiet i 195 mężczyzn w wieku 18-57 lat. Przedmiotem naukowego zainteresowania był konkretnie związek pomiędzy ukierunkowanym na heavy metal gustem muzycznym a indywidualnymi cechami charakteru.

Wnioski ogólne? Fani metalu w stosunku do fanów innych gatunków muzycznych wydają się: być bardziej otwarci na doświadczenia, mniej religijni, mieć bardziej negatywne nastawienie do władzy, mniejsze poczucie własnej wartości i większą potrzebę wyjątkowości.

Więcej szczegółów w dalszej części artykułu.

horns up

Metodologia: Zespół badawczy najpierw przedstawił 414 Brytyjczykom 10 utworów z gatunku „współczesnego” heavy metalu i poprosił ich o ocenienie ich w skali od „bardzo mi się nie podoba” do „bardzo mi się podoba”. Następnie uczestnicy wypełnili test osobowości Wielkiej Piątki oraz testy mierzące ich nastawienie wobec władzy, poczucie własnej wartości, potrzebę wyjątkowości i religijność.

Cytując wnioski autorów badania:

„Nasze wyniki potwierdzają wcześniejsze doniesienia, iż otwartość powiązana jest z preferencją wobec rocka i heavy metalu, w tym wobec ich niemainstreamowych podgatunków. Konkretnie sugerowano, że jednostki z wysoką punktacją na otwartość wykazują zainteresowanie intensywnością, różnorodnością, złożonością i niekonwencjonalnością heavy metalu. Sugerowano również, jakoby jednostki o otwartych umysłach i poszukujące nowych doświadczeń mogą tracić zainteresowanie mainstreamowymi, lub konwencjonalnymi formami muzyki w miarę starzenia się. To w konsekwencji może sprawiać, że poszukiwali będą gatunków muzycznych (takich jak współczesny heavy metal), które są niekonwencjonalne wg standardów mainstreamowych kultur.

Nasze rezultaty pokazały również, że jednostki z bardziej negatywnym nastawieniem wobec władzy instytucjonalnej były bardziej skłonne okazywać preferencję wobec utworów heavy-metalowych. Ogólnie rzecz ujmując, jest to zbieżne z charakterystyką fanów heavy metalu, opisującą ich jako subkulturę alienacji, co przekłada się na opozycję wobec władzy i mainstreamowego społeczeństwa… Możliwe jest, na przykład, że heavy metal może serwować obrazy z natury niosące ładunek anty-instytucjonalny, lub sygnalizujący rewoltę wobec kultury mainstreamowej. W tym wypadku jednostki posiadające bardziej negatywne nastawienie wobec władzy mogą przejawiać preferencję szczególnie wobec heavy metalu, ponieważ wyraża on ich niezadowolenie z władzy.

Respondenci, którzy wykazali silniejszą preferencję wobec utworów metalowych w bieżącym badaniu, wykazywali również niższe poczucie wartości oraz wyższą potrzebę bycia wyjątkowymi. W pierwszym przypadku możliwe jest, że osoby z relatywnie niskim poczuciem własnej wartości ciągną do heavy metalu, ponieważ ten styl muzyczny pozwala im na oczyszczenie z negatywnych emocji. Katharsis osięgnięte poprzez heavy metal może w efekcie pomóc wzmocnić poczucie własnej samooceny i promować pozytywną samoocenę wśród tych, którzy bez tego wykazują niskie poczucie wartości.”

Pełna publikacja „Metalowcy: Wpływ osobowości i różnic indywidualnych na preferencję wobec heavy metalu” jest do kupienia (format PDF) pod tym adresem.

2 Komentarze Jacy są metale? – nowe badania rysują portret psychologiczny

Napisz, co o tym myślisz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *